Datum vrijeme

Ponedeljak i četvrtak sa početkom u 18 časova

Lokacija

Sportski klub