Datum / vrijeme

Na zahtjev

Lokacija

Sportski klub

Cijena

12€ za 55min / 16€ za 1hr25min (ukljujučujući teren i iznajmljivanje opreme)

Email

scbookings@portomontenegro.com

Telefon

+382 (0) 32 660 744