Cijena

Cijena po satu

10€ po osobi

Cijena za pola dana

30€ po osobi

Cijena za cijeli dan

50€ po osobi

PMYC članovi imaju popust od 50%.