­ ­ ­ ­

Prilika za investiranje

Investment

Button Pool Club Small MNE

Uz punu podršku strategije Vlade Crne Gore za elitni turizam, Porto Montenegro je postao pokretač u nedavnom oživljavanju priobalnog područja zemlje.

Sa tri međunarodna aerodroma, zakonodavstvom koje je naklonjeno vlasnicima jahti i zavidnim ugledom koji uživa kao jedno od najbrže rastućih odredišta za turizam na Mediteranu, povoljna ekonomska i politička klima u Crnoj Gori sada privlači pažnju velikih i malih internacionalnih investitora.

mEĐUNARODNE PORESKE olakšice

 • Valuta - Euro
 • Nema devizne kontrole
 • Međunarodni računovodstveni standardi 
 • Najvažniji privredni subjekti
 • Prednosti po osnovu sjedišta kompanije
 • Korporativni porez na kapitalnu dobit 9%
 • Porez po odbitku na dividende i kamate 9%
 • PDV 19%
 • dažbina od 7% na snabdijevanje određenom robom      i uslugama
 • Porez na nasljedstvo/imovinu 3%
 • Porez na nekretnine se kreće između 0.1% i 1%.
 • Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti 3%  
 • Crna Gora ima potpisan sporazum o sprecavanju dvostrukog oporezivanja sa vise od 40 zemalja. Vise o tome na sledecem linku http://www.worldwide-tax.com/montenegro/montenegro_double_taxation_agreements.asp 
PM Residential Collection Video Cover
Close Popup