Radno vrijeme:

Od ponedjeljka do petka: 08:00 – 16:00

Lokacija:

Rezidencije Ozana