­ ­ ­ ­

Uslovi i Odredbe

Slanjem zahtjeva za dobijanje bilo koje publikacije Porto Montenegra ukazujete na to da ste pročitali, razumjeli i saglasili se sa ovim Uslovima i odredbama. Skrećemo pažnju na to da Porto Montenegro može povremeno dopunjavati ove Uslove i odredbe i da se nastavak pretplate i prijema publikacija smatra prihvatanjem dopunjenih Uslova i odredbi. U svakom trenutku možete imati uvid u navedene Uslove i pravila.

UPRAVLJANJE VAŠOM PRETPLATOM

Možete se pretplatiti za dobijanje publikacija Porto Montenegra na sljedeći način:
1. Posjetite http://portomontenegro.force.com/?landingpage=Subscribe-for-newsletters-ME
2. Odaberite publikacije na koje želite da se pretplatite. 
3. Unesite tražene podatke u obrazac prijave, uključujući naznaku da prihvatate Uslove i odredbe.
4. Kliknite na Prijava.

Ako želite da se odjavite sa liste za dobijanje publikacija Porto Montenegra, to možete uraditi na sljedeći način:

1. Kliknite na link Odjava sa elektronske komunikacije. 
2. Popunite obrazac odjave, potvrdite vašu e-mail adresu i odaberite publikaciju koju više ne želite da dobijate.
3. Kliknite na "Odjava".

PRIVATNOST

Saglasni ste sa tim da Porto Montenegro prikupi i čuva podatke o Vašem imenu i druge pojedinosti koje navedete u prijavi i da iste koristi u svrhu upravljanja Vašom pretplatom na publikacije, za dostavljanje publikacija i slanje informacija o događajima i novostima u Porto Montenegru.

Porto Montenegro će štititi Vaše lične podatke u skladu sa Politikom privatnosti Porto Montenegra, čiji dio detaljno definiše našu politiku u vezi sa saopštavanjem podataka trećim stranama.

Saglasni ste sa tim da se Vaši lični podaci mogu saopštiti ovlašćenim pružaocima usluga Porto Montenegra i da se mogu prenijeti u druge države (SAD) i tamo pohraniti u svrhu distribuiranja publikacija Porto Montenegra. Porto Montenegro će preduzeti razumne korake kako bi obezbijedio da primaoci istih poštuju obavezu povjerljivosti i privatnosti. U najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, Porto Montenegro ne snosi odgovornost za neovlašćeno saopštavanje ili zloupotrebu ličnih podataka u inostranstvu.

AUTORSKO PRAVO

Sadržaj publikacija Porto Montenegra i sve ideje, dizajni, grafike, fotografije, tekst i audio-vizuelni materijali, dokumentacija i svi drugi materijali sadržani u publikacijama podliježu zakonima o autorskom pravu u Crnoj Gori i u inostranstvu, a vlasništvo ili kontrolu nad njima imaju Porto Montenegro ili davaoci licence Porto Montenegru. Što se tiče publikacija (uključujući i njihove djelove), saglasni ste sa tim da publikacije možete koristiti samo za lične potrebe i da publikacije ne možete koristiti u bilo koju komercijalnu svrhu. Ne možete koristiti, umnožavati, reprodukovati, modifikovati ili prenositi sadržaj bez prethodne pisane saglasnosti Porto Montenegra. Neovlašćeno korišćenje je zakonom zabranjeno i zaštićeno.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI I OPŠTE ODREDBE

Publikacije i njihov sadržaj služe samo u svrhu informisanja i po prirodi nijesu iscrpne ili savjetodavne. Iako Porto Montenegro ulaže razumne napore kako bi obezbijedio da su informacije koje se nalaze u publikacijama tačne i aktuelne, Porto Montenegro ne garantuje tačnost, aktuelnost ili potpunost informacija koje su sadržane u njima. Porto Montenegro ne daje garancije u pogledu sadržaja i prikladnosti informacija koje su sadržane u publikacijama (uključujući bez ograničenja informacije koje se nalaze na bilo kojem linku za druge internet stranice). U najvećoj mjeri koja je dozvoljena zakonom, Porto Montenegro ne garantuje, ne jemči ili iznosi bilo kakve tvrdnje u pogledu tačnosti, pouzdanosti, aktuelnosti ili drugih aspekata informacija koje su sadržane u publikacijama.

Publikacije mogu sadržati linkove ili upućivanje na stranice trećih strana. Porto Montenegro ne snosi odgovornost za sadržaj tih stranica, te pristupate i koristite takve stranice na sopstveni rizik. Svi linkovi su dati samo radi lakšeg korišćenja, što ne znači bilo kakvo odobrenje ili preporuku sa naše strane. Porto Montenegro ne garantuje da materijali koji su dostupni u publikacijama ili preko biltena neće sadržati greške, viruse, kompjuterske crve ili druge štetne šifre. U mjeri koja je dozvoljena zakonom, isključena je svaka odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili povredu koja nastane kao posledica pristupa, ili nemogućnosti pristupa, ili dobijanja bilo kakvih šifri, ili oslanjanja na informacije dobijene iz publikacije ili preko publikacije.

Publikacije mogu sadržati zaštitne znakove koji su zaštićeni zakonom. Ne smijete koristi zaštitne znakove Porto Montenegra u Crnoj Gori ili u inostranstvu bez naše prethodne pisane saglasnosti.

Saglasni ste sa tim da snosite odgovornost za pružanje tačnih i preciznih podataka prilikom prijavljivanja za dobijanje publikacija Porto Montenegra i da svaka greška načinjena u kucanju ili unošenju podataka može rezultirati neuspjelim dostavljanjem naše publikacije.

Porto Montenegro ima pravo da suspenduje ili otkaže Vašu pretplatu u svakom trenutku i po svom nahođenju.

Ovi Uslovi i odredbe podliježu zakonima koji su na snazi u Crnoj Gori i Vi bezuslovno prihvatate nadležnost sudova Crne Gore. Iako se publikacije Porto Montenegra mogu distribuirati ili im se na drugi način može pristupiti van Crne Gore, Porto Montenegro ne daje bilo kakve garancije u pogledu usklađenosti njihovog sadržaja sa zakonima bilo koje druge države. Ukoliko dobijete publikacije na nekoj lokaciji van Crne Gore, Vi snosite isključivu odgovornost u pogledu obezbjeđivanja njihove usklađenosti sa lokalnim zakonima, kao i za svako oslanjanje na sadržaj publikacija.

 

Za više informacija kontaktirajte nas na info@portomontenegro.com.

Close Popup