Politika kolačića

 

Koje informacije se sakupljaju (lične, “Cookies”)?

Porto Montenegro sakuplja samo lične informacije na dobrovoljnom osnovu. Ako posjetilac  Stranice dostavi informacije društvu Porto Montenegro, onda je to obično u formi  (1) traženja dodatnih informacija (2) upisa za primanje brošure. Sakupljene lične informacije mogu  biti  vaše ime, adresa satnovanja, broj telefona, odnosno e-mail adresa. Ove iformacije ne tražimo od vas da biste mogli da pristupite našim stranicama. Međutim, nećete biti u mogućnosti da primite materijale, poput brošura, ako nam takve informacije ne dostavite.

Web server društva Porto Montenegro automatski prepoznaje i čuva informacije svakog posjetioca koji se uključi na  ijednu od naših Internet stranica, među kojima posjetiočevu IP adresu/ kombinaciju naziva domen i informacije o svakoj stranici sa koje je posjetilac usmjeren. Ove informacije koristimo da bismo imali uvid obrasce i obim posjeta  naših stranica, pri čemu za potrebe poboljšanja iskoristivosti istih. Vaš kompjuter daje ove informacije svaki put kada  se  prijavite, osim ako ste aktivirali tehničku mogućnost blokiranja tih informacija, koja je na nekim pretraživačima dostupna.

Kada posjećujete Internet stranicu društva Porto Montenegro ili reklame koje se pojavljuju na njoj,  možemo da koristimo  tehnologiju koja je zastupljena u cijeloj kompjuterskoj industriji i koja se nazvia  “cookies”, koja čuva izvjesne informacije na vašem kompjuteru i koja nam omogućava da prilagodimo sadržaj doživljaja za vas, da se on bolje uklopi sa vašim interesovanjima i željama, ili da vam jednostavno olakša  upisivanje za potrebe korišćenja usluga. Najveći broj pretraživača omogućava vam brisanje ovih “cookies” sa vašeg kompjuterskog hard diska, da blokira njihovo prihvatanje, ili primi upozorenje prije snimanja istih. Međutim, ako blokirate ili obrišete “cookies”, nećemo biti u mogućnosti da obnovimo vaš izbor ili podešenje koje ste prethodno precizirali i  za nas će mogućnost personalizovanja  vašeg iskustva sa posjetama stranici biti ograničena. Molimo vas da pogledate uputstva za svoj pretraživač, ili “help” meni da biste saznali više o ovim funkcijama.