Politika Privatnosti

 

Šta je to politika privatnosti?

U Marini Porto Montenegro vjerujemo da, kao naš posjetilac na elektronskom mediju, imate pravo da znate, kada posjetite našu Internet stranicu, koje su to naše prakse u pogledu informacija koje sakupljamo i koje vrste informacija se sakupljaju. Upustva koja su ovdje sadržana primjenjuju se na vaše posjete svim Internet stranicama kojima upravlja Porto Montenegro, ali ne obuhvataju nijedno URL preusmjeravanje koje pvezuje korisnike sa drugim Internet domenom. Druge Internet stranice koje se povezuju na ili sa Internet stranice Porto Montenegro i njenih članova moguće da imaju drugačije politike; prema tome, molimo vas da pogledate napomene o politici privatnosti na tim Internet stranicama da biste se detaljnije informisali.

 

Kako koristimo vaše lične informacije?

Lične informacije koje dostavite društvu Porto Montenegro omogućavaju nam da ispunimo vaša traženja; obavijestimo vas o novim proizvoima i uslugama, karakteristikama ili poboljšanjima; objavimo vam promocije i ponude. Porto Montenegro neće otkriti vaše lične informacije drugim kompanijama ili organizacijama. Za potrebe pojašnjenja, formulacija ’’Porto Montenegro’’ podrazumijeva Adriatic Marinas d.o.o. i sva njegova pridružena društva. Možemo da koristimo vaše lične informacije za interni marketing, profilisanje, ili demografske potrebe, kako bismo bili u mogućnosti da prilagodimo svoje proizvode i usluge da bolje odgovaraju vašim potrebama. Ovo nam je potrebno da bismo bolje razumjeli i opslužili svoje klijente.

 

Koju vrstu podataka mogu primiti?

Posebne ponude i ažuriranja

Povremeno ćemo vam slati informacije o proizvodima, uslugama i specijalnim prodajama i promocijama. U okviru poštovanja vaše privatnosti, predstvaljamo vam mogućnost da ne primate ove informacije. Molimo vas da pogledate segment ’’Koji je moj izbor?’’, u nastavku.

 

Koji je moj izbor u pogledu sakupljanja, korišćenja I iznošenja mojih ličnih podataka?

Porto Montenegro vam daje mogućnost da kontrolišete način na koji koristimo lične identifikacione podatke koji su nam potencijalno u posjedu. U vrijeme kada dostavljate lične podatke, Porto Montenegro vam može dati mogućnost da odbijete prijem svih budućih informacija o novim proizvodima, promocijama ili uslugama. Pored toga, veliki broj grupnih mail komunikacija koje vam Porto Montenegro može uputiti, poput onih sa brošurama, u sebi sadrži mogućnost da opozovete prijem svih budućih grupnih mail komunikacija. Na kraju, takđe vam može biti data mogućnost ’’izbjegavanja’’.

 

Koliko su zaštićene moje lične informacije?

Porto Montenegro je preduzeo korake da obezbijedi da su sve sakupljene informacije zaštićene i u svojoj originalnoj formi, to jeste da ih nije moguće mijanjati. Kao takvima, pristup svim ličnim podacima je strogo kontrolisan.

 

Zaštita

Dok Porto Montenegro ne može garantovati da se neovlašćeni pristup spoljnih korisnika neće nikada desiti, ostanite u uvjerenju da Porto Montenegro ogromnu brigu posvećuje održavanju zaštite vaših ličnih informacija i sprječavanju neovlašćenog pristupa istima , putem korišćenja odgovarajućih tehnologija i internih postupaka.

 

Napomena za / u pogledu djece mlađe od 13 godina

Ako ste mlađi od 13 godina, putem ove stranice ne treba da dostavljate nikakve lične podatke koje je moguće prepoznati (primjera radi, svoje prezime, kućnu adresu ili e-mail adresu) bez znanja i dozvole svog roditelja ili staratelja. Ako Porto Montenegro dođe do saznanja da ste mlađi od 13 godina, bez provjerenje saglasnosti vašeg roditleja ili staratelja Porto Montenegro neće održavati ili koristiti nijednu vašu ličnu informaciju koja je prepoznatljiva, osim kada je to dozvoljeno zakonom. Ovo može da znači da bez saglasnosti koju je moguće provjeriti nećete moći da učestvujete u nekim aktivnostima na stranici. Porto Montenegro je uvjerenja da je djeci koja koriste Internet potrebna posebna zaštita, i zato moli roditelje i staratelje da porazgovaraju sa djecom o bezbijenosti Internet-a. Mole se roditelji da sa svojm djecom provode vrijeme dok ona posjećuju stranice na Internet-u, kako bi ih upoznali sa vrstama sadržaja koji su postavljeni na Internet stranici Marine Porto Montenegro i Internet-a uopšte. Programi za kontrolu pristupa su na raspolaganju takođe putem Internet-a i kod proizvođača software-a, kako bi se pomoglo stvaranje bezbijenog okruženja za djecu.

 

Politika upravljanja korišćenjem, Promjene politike privatnosti

Naša politika privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati. Objavićemo sve promjene u ovoj politici na ovoj stranici i, ako su promjene značajne, postavićemo istaknutije obavještenje o tome

Naziv pravnog lica: Adriatic Marinas d.o.o

Email adresa: dataprotection@portomontenegro.com

Poštanska adresa: Dom Vojske, Obala b.b., 85320 Tivat, Montenegro

Broj telefona: +382 (0) 32 660 701

Imate pravo da podnesete zahtjev za zaštitu podataka o ličnosti u bilo kom trenutku Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama („Agencija“), crnogorskom nadzornom organu (azlp@t-com.me), u slučaju da mislite da smo prekršili Vaša prava u pogledu zaštite podataka. Međutim, cenili bismo priliku da pokušamo da otklonimo vaš problem prije nego što se obratite Agenciji, pa vas molimo da nas prvo kontaktirate.