Porez na dobit Crna Gora - sve što treba da znate o porezu i investicijama u Crnoj Gori

Od 1. januara 2022. godine crnogorska Vlada uvela je sistem progresivnog oporezivanja, što znači da oporezivanje ličnog dohotka i nekretnina i porez na dobit Crna Gora sada određuje na osnovu visine dohotka koji se oporezuje. Međutim, i pored ove promjene, porez u Crnoj Gori je i dalje jedan od najnižih u cijeloj Evropi, zbog čega ova prelijepa mediteranska zemlja predstavlja odlično mjesto za preseljenje i investiciju.

Najbitniji rezultati ove promjene jesu progresivne stope oporezivanja za lične prihode i kapitalnu dobit, ukidanje doprinosa za zdravstveno osiguranje i povećanje stope poreza na kapitalnu dobit po odbitku.

Ukoliko ste zainteresovani za investiranje u tržište nekretnina ili neki drugi biznis u Crnoj Gori, mi smo tu da vam pomognemo. Nastavite sa čitanjem i saznajte sve najbitnije informacije o crnogorskom porezu na imovinu, dohodak i dobit.

Porez na dobit Crna Gora - koje su prednosti investiranja u crnogorsko tržište?

Mnogi stranci, ali i lokalni stanovnici dugo su smatrali Crnu Goru poreskim rajem. Sve do 2022. godine, naša zemlja bila je dobro poznata po niskim poreskim stopama, koje nisu prelazile 9% ni za oporezivanje ličnog dohotka, ni za porez na dobit u Crnoj Gori.

Od 1. januara 2022. godine, Vlada Crne Gore uvela je progresivni sistem oporezivanja. Ovo je dovelo do blagih promjena u poreskom sistemu, ali naša zemlja je i dalje zadržala visoku poziciju na listi država sa povoljnim poreskim sistemom.

Iako ovaj novi režim podrazumijeva malo više poreske stope za one sa većim primanjima, crnogorski sistem oporezivanja i dalje je primamljiv u poređenju sa ostatkom svijeta. Značili to da je naša zemlja poreski raj?

Crnogorski sistem oporezivanja je transparentan, što ga čini nepodesnim za ofšor kompanije koje namjeravaju da se bave utajom poreza. Međutim, Crna Gora nudi brojne zakonite pogodnosti, kao što su:

Sve ove okolnosti čine Crnu Goru odličnim mjestom za ulaganje. Međutim, da biste pametno investirali, morate u potpunosti razumjeti kako funkcioniše sistem oporezivanja. U nastavku teksta pružićemo vam sve informacije koje su vam potrebne kada su u pitanju oporezivanje ličnog dohotka i imovine, kao i porez na dobit u Crnoj Gori.

Montenegro tax residency

Poreska rezidentnost - kako se porez u Crnoj Gori razlikuje za rezidente i nerezidente?

I rezidenti i nerezidenti plaćaju porez u Crnoj Gori, ali na različite prihode.

Poreski obveznik je osoba koja ima prebivalište u državi ili u njoj obavlja lične ili ekonomske aktivnosti. Osim toga, osoba mora u državi provesti najmanje 183 dana u poreskoj godini, kako bi se smatrala poreskim obveznikom.

Poreski obveznici se moraju registrovati kod lokalnih poreskih organa. I porez na lični dohodak i porez na dobit u Crnoj Gori se plaćaju godišnje. Krajem aprila, svi poreski obveznici moraju dostaviti godišnju poresku prijavu za prethodnu kalendarsku godinu. Izuzetak su oni koji imaju samo lične prihode i koji plaćaju mjesečni porez.

Rezidentima se oporezuje prihod ostvaren i u Crnoj Gori i van nje. Sa druge strane, nerezidentima se oporezuje samo prihod koji ostvaruju u državi, i oni podliježu porezu po odbitku na taj prihod. U ovo se ubrajaju prihodi od stalne poslovne jedinice, zakupa nepokretnosti, kamate i autorske naknade.

Ukoliko je između Crne Gore i vaše države sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, imate pravo na poreske olakšice za prihod iz vaše zemlje, i to ukoliko je on u njoj već oporezovan. Zahvaljujući tome, izbjegavate plaćanje duplog poreza na lični i korporativni dobitak, kao i na imovinu.

Za sada, Crna Gora je sklopila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa preko 40 zemalja.

Oporezivanje ličnog dohotka - sve što treba da znate

Porez na lični dohodak plaćaju i rezidenti i nerezidenti. On se plaća na bruto prihod, uključujući prihode od zaposlenja i ulaganja, kamate, dividende, autorske naknade, itd. Računa se na sljedeći način:

 • Prihod od 700,00 eura ili manje ne podliježe oporezivanju
 • Prihod između 700,01 eura i 1.000,00 eura oporezuje se po stopi od 9%
 • Prihod od 1.000,00 eura i više oporezuje se po stopi od 15%

Prihodi individualnih preduzetnika oporezuju se na sljedeći način:

 • Prihodi između 8.400,01 eura i 12.000,00 eura oporezuje se po stopi od 9%
 • Prihodi od 12.000,01 eura i više oporezuje se po stopi od 15%

Osim toga, poreski obveznik mora plaćati dopunski porez opštini u kojoj živi i u kojoj ima prebivalište. On iznosi 13% u svim opštinama osim u Cetinju i Podgorici, gdje iznosi 15%, i plaća se na iznos poreza na lični dohodak.

Takođe, samostalni preduzetnici imaju pravo da podnesu zahtjev za paušlno plaćanje poreza. Paušalno oporezivanje Crna Gora priznaje preduzetnicima čiji ukupan promet u prethodnoj godini nije prešao 30.000,00 eura.

Monenegro corporate tax rate

Porez na dobit Crna Gora - najvažnija stavka crnogorskog biznisa

Porez na dobit pravnih lica plaćaju i kompanije osnovane u Crnoj Gori i strane kompanije koje posluju u zemlji. Strano pravno lice smatra se poreskim rezidentom Crne Gore ako ima stalnu poslovnu jedinicu ili sjedište stvarne uprave u državi.

Stalna poslovna jedinica se odnosi na stalno mjesto poslovanja u Crnoj Gori preko kojeg strana kompanija posluje. Da bi postale poreski rezidenti, kompanije moraju da se registruju kod poreskih organa. One plaćaju porez na dobit pravnih lica godišnje, i to na prihod ostvaren u državi.

Stopa poreza na dobit u Crnoj Gori je progresivna, što znači da iznos poreza zavisi od visine profita koji je kompanija ostvarila. Dobit pravnih lica oporezuje se stopom od 9% do 15%, i to na sledeći način:

 • Oporeziva dobit do 100.000,00 eura oporezuje se po stopi od 9%
 • Oporeziva dobit od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura oporezuje se po stopi od 12%
 • Oporeziva dobit iznad 1.500.000,00 eura oporezuje se u iznosu od 177.000,00 eura + 15% od iznosa preko 1.500.000,01 eura

Porez na kapitalnu dobit Crna Gora - koja je poreska stopa na kapitalnu dobit?

Porez na kapitalnu Crna Gora naplaćuje i kompanijama i pojedincima, i on iznosi 15%. Kapitalni dobici koji podliježu oporezivanju su oni ostvareni prodajom nepokretnosti, akcija i drugih hartija od vrijednosti.

Ukoliko nerezident posjeduje nekretninu u Crnoj Gori i odluči da je proda, moraće da plati porez po odbitku na kapitalnu dobit po stopi od 15%.

Postoje određeni slučajevi u kojima porez na promet nepokretnosti Crna Gora ne naplaćuje, a oni uključuju:

 • Prenos imovine između roditelja i djece i između supružnika
 • Prenos imovine koja se koristi kao prebivalište poreskog obveznika

Zašto kupiti nekretninu u Crnoj Gori? - prednosti posjedovanja crnogorske nekretnine

Planirate li da se preselite u Crnu Goru ili želite da započnete biznis u ovoj prosperitetnoj primorskoj zemlji? Koji god da je vaš odgovor, postoje određeni porezi koje morate platiti kada kupujete nekretninu u Crnoj Gori.

Međutim, iako porezi mogu zvučati zastrašujuće, imajte na umu da postoje brojne prednosti posjedovanja nekretnine na moru. Osim evidentne blizine turističkim atrakcijama, priobalno područje donosi vam veću vrijednost imovine i luksuzan život u prvoklasnim naseljima.

Luksuzne nekretnine, kao što su Rezidencije Elena i Rezidencije Regent Pool Club u Porto Montenegru, nude vam opcioni program upravljanja rentiranjem, kao i usluge koje pruža Regent Porto Montenegro Hotel.

Pored toga, veličanstvene SIRO rezidencije u naselju Boka Place nude svojim vlasnicima ekskluzivnu šansu da steknu crnogorsko državljanstvo putem programa ulaganja.

Porez na imovinu Crna Gora - detaljan vodič za vlasnike crnogorskih nekretnina

Porez na imovinu Crna Gora naplaćuje i prodavcu i kupcu nekretnine, ali oni podliježu različitim porezima. Ovo su vrste poreza koje je vlasnik nekretnine dužan da plati:

 • Porez na prenos apsolutnih prava (koji se ne plaća ukoliko se nekretnina prodaje ili poklanja djetetu ili supružniku)
 • Porez na prenos nekretnine, ili PDV za nekretninu u novogradnji ukoliko se prvi put prodaje i ukoliko je kupljena direktno od investitora
 • Godišnji porez na nepokretnosti
 • Porez na prihode od izdavanja nepokretnosti
 • Porez na kapitalnu dobit, ukoliko vlasnik odluči da proda nekretninu

Stopa poreza na prenos vlasništva u Crnoj Gori je vrlo povoljna u poređenju sa ostalim evropskim državama. Ona iznosi 3% od tržišne vrijednosti nekretnine i plaća je kupac nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Za nekretnine kod kojih prethodno nije bilo prenosa vlasništva obavezno je platiti PDV u iznosu od 21%.

Godišnji porez na nepokretnosti je progresivan, ali iznosi samo 0,25%-1,00% tržišne vrijednosti nekretnine. Godišnji porez na nekretnine Crna Gora naplaćuje vlasniku nekretnine.

PDV Crna Gora - koliki je PDV u Crnoj Gori?

PDV Crna Gora naplaćuje za robu prodatu i usluge pružene u državi, i on uglavnom iznosi 21%. Takođe, porez na dodatu vrijednost se plaća i za uvezenu robu.

Međutim, za određenu robu i usluge PDV u Crnoj Gori manji je od standardnih 21%, kao na primjer:

 • Za hljeb, mlijeko, ljekove, udžbenike, računare, stopa PDV-a iznosi 7%
 • Za robu za izvoz, robu i usluge za diplomatske predstavnike, itd, stopa PDV-a iznosi 0%

Nisu sva pravna lica dužna da plaćaju porez na dodatu vrijednost. Preduzeća koja imaju promet veći od 30.000,00 eura u periodu od 12 mjeseci obavezna su da se registruju za PDV, dok ona koja u istom periodu ostvare promet manji od 30.000,00 eura mogu da biraju da li žele da se registruju za PDV ili ne.

Kada se registrujete, nemate pravo da se odjavite u naredne tri godine. PDV se plaća mjesečno, što znači da svakog kalendarskog mjeseca morate podneti PDV prijavu i izmiriti svoje obaveze za PDV.

Bilo da želite da otvorite kompaniju u Crnoj Gori ili da se preselite u ovu zemlju radi udobnog života, razumijevanje poreza će vam pomoći da efikasno upravljate svojim finansijama.

Nadamo se da vam je naš vodič o porezima u Crnoj Gori bio od pomoći. Ukoliko ste u potrazi za luksuznom nekretninom, savjetujemo vam da se upoznate sa Porto Montenegro rezidencijama, koje će vam pružiti ne samo fantastično mjesto za život već i šansu da postanete državljanin ove fenomenalne zemlje!