Road in Montenegro

Putevi Crne Gore - infrastruktura Crne Gore koja prkosi prirodi

Putevi Crne Gore ali i celokupna infrastruktura idu u dva smjera –  da smanje korišćenje materijala koji imaju negativan uticaj na prirodu i tako oporavi kvalitet vazduha i vode za piće, i izgradnja i obnavljanje puteva koji vode kroz zemlju, prije svega ka obalskim dijelovima zemlje.

Posebna pažnja i umijeće se uvijek posvećuje infrastrukturi koja doprinosi atraktivnost krajolika i idealno povezuje gradove različite kulturne baštine – što je jedan od preduslova za stvaranje imidža zemlje do koje je lako doći i čije je gradove lako posjetiti.

Međutim, iako se stremi boljitku, stanje u kom se nalazi infrastruktura u Crmoj Gori nije najbolje. Auto-putevi se često preusmjeravaju na jednu traku, a nije nepoznanica i da neke saobraćajnice budu zatvorene mjesecima usljed radova.

Upravo zato je rad na oporavku infrastrukturalnih projekata, na prirodnoj i energetskoj ekspolataciji uvek dočekan raširenih ruku u narodu. Putevi u Crnoj Gori grade se više nego ikada u dosadašnjoj istoriji, ali se u zemlji uporedo vode i brojni drugi infrastrukturni projekti.

Glavni putevi u Crnoj Gori se stalno održavaju

Prvi i glavni problem sa kojim se suočava infrastruktura u Crnoj Gori je činjenica da ne postoji dovoljno kilometara puteva koji bi na pravi način povezali sve gradove u zemlji koja se veoma brzo razvija.

S tim u vezi, infrastruktura u Crnoj Gori dio je većeg projekta koji podrazumijeva i rekonstrukciju 12 glavnih saobraćajnica, sveukupne dužine od oko 216 km, za čiju se izgradnju koriste sredstva iz državnog budžeta ali i donacije privatnih investitora.

Jedan od većih ciljeva ovakvih projekata za koje se zalažu Putevi Crne Gore jeste bolja povezanost dva velika aerodroma i objekata oko njih, kao dva centra koja u toku godine zabilježe naveći priliv, kako stranih tako i domaćih turista. Glavni putevi u Crnoj Gori koji prolaze kroz čitavu zemlju jesu:

  • Saobraćajnica M-2 koja vodi od Rožaja do Špiljana (20km dugi putevi u Crnoj Gori),
  • M-18 koji povezuje Podgoricu i Danilovgrad (15km)
  • Saobraćajnica M-2 od Tivta do Budve (16km dugi putevi Crne Gore koji vode i do jedne od najljepših plaža u Crnoj Gori, do Jaza)
A traffic sign on the road

Putevi Crne Gore kao lideri održivih građevinskih projekata

Za malu zemlju čija ekonomija ponajviše zavisi od turizma, ulaganje u infrastrukturu oko aerodroma predstavlja jedan od preduslova za poboljšanje sveukupnog razvoja zemlje i najbolji način da se poveća broj turista.

Putevi u Crnoj Gori iz godine u godinu postaju mnogo pristupačnijim a njihova izrada odvija se po najvišim svjetskim standardima. U planu je čak i postavljanje dugročnog plana o postavljanju energetski efikasnijih postrojenja, koji će aerodromu u Tivtu pomoći u smanjenu emislije štetnih gasova.

Smanjenje ugljenika i rad na održivosti aerodnomskih postrojenja značajno će pomoći u dugoročnom smanjenju sveukupnih posljedica ugljenika i drugih štetnih materija u vazduhu.

Prema tome, veći priliv putnika znači će bolju turističku sliku zemlje i sveukupni ekonomski rast!

Pametno korišćenje materijala tokom radova na razvoju crnogorske infrastrukture obezbeđuje funkcionalne i moderne činioce koji imaju sposobost da razviju pun potencijal u svom domenu. Krajnji cilj je razvijanje održivog transporta ljudi i robe i doprinos efikasnijem korišćenju prirodnih resursa koje nude putevi u Crnoj Gori.

Održavanje planinskih obronaka - uklesani putevi Crne Gore

Putevi Crne Gore koji vode kroz planine jedinstvena su prilika da se upoznate sa prirodom kakva se ne viđa na mnogo mjesta na svijetu. Zatalasani planinski visovi izdvajaju se i po brojnim kanjonima, prirodnim preprekama koje je nekako bilo potrebno prevazići brojnim mostovima i krivudavim prugama.

Nevjerovatna željeznička infrastruktura Crne Gore!

Željeznička infrastruktura Crne Gore se u svom najvećem dijelu oslanja na pružne puteve u planinskim predjelima, koji u cik-cak obliku okružuju obronke najneprohodnijih planina i kanjona. Država se brine o 5 betonskih mostova i tunelu 206 koji natkriljuju samo rijeku Vrbnicu, i dio su pruge ka Baru.

Tekuća pitanja o obnavljanju hidroelektrana i rekonstrukciji gasnih postrojenja.

U toku je i implementiranje rešjenja oko iskorišćavanja hidroloških potencijala i energije koju može da pravi voda iz reka kao što su Drina, Piva, Tara, Ćehotina, Lim, Ibar i Morača, kao i obnavljanje dvije veoma bitne elektrane, na Morači i Komarnici.

Putevi Crne Gore ukrštaju se i sa Jonsko-Jadranskim dijelom gasovoda koji pored naše države, koriste i komšijski narodi u Italiji, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Ekološka rekonstrukcija Pljevaljske termoelektrane koja snabdijeva ovaj i okolne gradove preko potrebnim grijanjem, unaprijediće kvalitet života u zgradama, javnim objektima i značajno će smanjiti račune za struju, od čega će najviše koristi imati razvijeni turistički gradovi i odmarališta.

Railway in Montenegro

Najveći infrastrukturni projekat u Crnoj Gori od dobijanja nezavisnosti

Most preko rijeke Morače je najbolji dokaz toga kako je i koliko ljudska djelatnost izgradnje puteva i mostova uspjela da potčini čak i neukrotivu crnogorsku prirodu. 

Oko 200 metara iznad korita rijeke Morače, uzdižu se vrhovi i osnova mosta, koji je kao veoma ambiciozan projekat sa Kineskom vladom, zamišljen da poveže Smokovac sa glavnim gradom Podgoricom i Mateševom na sjeveru zemlje.

Most koji treba da bude dug 41 kilometar, prolazi kroz krševite i nepristupačne planine sa oko 20 mostova, 16 tunela, krateći tako 180 kilometara udaljene gradove na svega 30 minuta, bezbrižne vožnje.

Međutim, ovo remek djelo arhitekture i građevinarstva nije jeftin poduhvat, a državom se proširio o glas o potencijalnom prezaduženju, koje država i njeni građani neće moći da otplate.

Crnogorska vlada se uzda u činjenicu da će sjajni auto-put Smokovac-Mateševo povezati veće gradove na Jadranskoj obali sa sjevernijim predjelima i granicom sa Srbijom, do koje sada vodi samo pruga Beograd-Bar.

Dio novog autoputa kroz Crnu Goru predstavlja najveći insfrastrukturni projekat još od dobjanja nezavisnosti 2006. godine, od kada je izgrađeno 165km puteva, 48 tunela, 107 mostova i nekoliko vijadukta.

Infrastruktura Crne Gore sa futurističkim pogledom na gradnju

Naredni problem sa kojim se infrastruktura Crne Gore suočava jesu dotrajale i oronule zgrade. U skoro svim crnogorskim gradovima, većinu stambenih objekta čine zgrade izgrađene tokom Jugoslavije ili devedesetih godina prošlog vijeka. 

Iako je predočeno da će većina tih zgrada živjeti i duži od 30 godina, zahvaljujući burnoj i teškoj istoriji, većina objekata već pokazuje dotrajalost ili neupotrebljivost. Ove zgrade je veoma skupo i teško održavati, ali pošto se ne mogu srušiti i zamijeniti – radi se na njihovom osposobljavanju i povećavanju uštede energije.

Pored tradicionalnih zidarskih radova, svaka zgrada dobila je jedan od “zelenih krovova”, kao najbolje i dugoročno najisplativije rješenje za podizanje energetske efikasnosti. 

Ovi krovovi, zadržavaće naklupljenu toplotu unutar zgrade i stanova, smanjujući račune za električnu energiju i daće vjetar u leđa budućim planovima o kojima sanja zelena infrastruktura u Crnoj Gori.

Infrastruktura Crne Gore ima još prostora da se razvija i napreduje, prije svega ugledajući se na neke od razvijenijih, turističkih destinacija, mahom situiranih u lukama oko Tivta i Bara.

Crnogorska infrastruktura će se u godinama koje dolaze značajnije mijenjati i napredovati kako ekonomija bude jačala, obećavajući ljepše iskustvo za sve goste, sa najboljim smještajem koji ne šteti prirodi – za interesantnije ljeto, puno brojnih mogućnosti, kako za goste tako i za domaće stanovništvo.